Kontakt

Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie

al. Wojska Polskiego 160, 70-481 Szczecin, 
tel. 91-462-43-18

fax. 91-462-32-71 w. 30

Telefony alarmowe:

604 516 891 – Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego

504 849 323 – po godzinie 15.00 i w dni wolne od pracy

e-mail: gsse.szczecin@pis.gov.pl


PAŃSTWOWY GRANICZNY INSPEKTOR SANITARNY W SZCZECINIE
lek. JACEK SZMID – tel. 694-49-37-50

KIEROWNIK ODDZIAŁU NADZORU SANITARNEGO
mgr inż. ILONA DWORAKOWSKA
– tel. 91-462-43-18 wewn. 28, tel. 604-51-68-91

Epidemiologia – tel. 91-462-43-18 wewn. 24, 517 603 484
Gabinet szczepień – tel. 91-462-43-18 wewn. 24, 664 458 512
Higiena Żywności i Żywienia– tel. 91-462-43-18 wewn. 25,
Higiena Pracy – tel. 91-462-43-18 wewn. 26, 504 849 323
Higiena Komunalna – tel. 91-462-43-18 wewn. 26, 504 849 323
Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny – tel. 91-462-43-18 wewn. 27

GSSE Szczecin dojazd
GSSE Szczecin Budynek