Kierownictwo

PAŃSTWOWY GRANICZNY INSPEKTOR SANITARNY W SZCZECINIE
lek. Jacek Szmid

KIEROWNIK ODDZIAŁU NADZORU SANITARNEGO
mgr inż. Ilona Dworakowska

KIEROWNIK ODDZIAŁU EKONOMICZNEGO I ADMINISTRACYJNEGO
mgr inż. Grzegorz Galiński