Urząd

Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie


Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie jest zakładem opieki zdrowotnej finansowanym z budżetu państwa, przy pomocy którego Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Szczecinie wykonuje zadania z zakresu zdrowia publicznego określone w ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 59).
Graniczną Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Szczecinie kieruje Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Szczecinie – Dyrektor Granicznej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczne w Szczecinie.


BIP GSSE w Szczecinie

BIP GSSE w Szczecinie
BIP strona główna