Przygotowanie do podróży

PRZYGOTOWANIE DO PODRÓŻY

 

Należy rozpocząć ok. 6 tyg. przed wyjazdem. Warto rozważyć wizytę w punkcie szczepień stacji sanitarno-epidemiologicznej lub w specjalistycznej poradni lekarskiej dla podróżujących. W zależności od sytuacji zdrowotnej i epidemiologicznej w regionie planowanej podróży należy rozważyć obowiązkowe i zalecane szczepienia, dostosowane do celu i charakteru podróży. Należy wziąć pod uwagę również wskazania do profilaktyki przeciwmalarycznej, jeśli turysta udaje się w rejon zagrożony tą chorobą.

Na konsultację w placówce medycyny podróży warto przygotować następujące informacje:

  • Trasa wycieczki
  • Termin i charakter wyjazdu
  • Dane o ostatnio przebytych i przewlekłych chorobach
  • Informacja o obecnej lub planowanej ciąży
  • Lista przyjmowanych na stałe leków
  • Informacje o uczuleniach na leki lub inne substancje
  • Dokumentacja przebytych wcześniej szczepień ochronnych.

Do ustalenia wskazań lekarskich niekiedy potrzebny jest dokładny program wycieczki,
a nie tylko lista odwiedzanych krajów.

DLACZEGO WARTO SIĘ ZASZCZEPIĆ?

Szczepienia ochronne to jeden z najlepszych sposobów zapobiegania chorobom zakaźnym w podróży. Jest to bezpieczna forma profilaktyki wykorzystująca naturalne zdolności obronne organizmu i zapewniająca odporność na długi czas. Dlatego warto rozważyć szczepienia nie tylko w odniesieniu do jednego sezonu ale także w perspektywie kolejnych wyjazdów, gdyż szczepienia, w zależności od rodzaju zastosowanej szczepionki, uodparniają na kilka, kilkanaście lat, a niektóre nawet na całe życie.

Rezultatem rezygnacji ze szczepień zalecanych przed podróżą mogą być: konieczność leczenia w złych warunkach lub przerwania podróży ze względów zdrowotnych, dodatkowe koszty, długa terapia, a także trwałe powikłania po przebytej chorobie.

 

RODZAJE SZCZEPIEŃ DLA PODRÓŻUJĄCYCH:

Szczepienia obowiązkowe 

Obecnie jedynym szczepieniem obowiązkowym przy wjeździe do wyznaczonych  krajów, głównie na terenie Afryki i Ameryki Południowej jest szczepienie przeciw żółtej febrze (tzw. żółtej gorączce). Dowodem zaszczepienia jest wpis do Międzynarodowej Książeczki Szczepień (tzw. „żółtej książeczki”) wydawanej w punkcie szczepień, którą należy zabrać ze sobą w podróż. Szczepienie przeciwko żółtej febrze wymagane jest także od osób przybywających do wielu krajów tropikalnych  z rejonów występowania tej choroby (m. in. w Afryce, Azji, Ameryce Południowej  i Środkowej). Nie ma to znaczenia dla turystów udających się w podróż bezpośrednio z Polski, natomiast ma znaczenie dla podróżujących przejeżdżających przez liczne państwa w tropiku. Poza zasadami wynikającymi z Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych, niektóre kraje mogą żądać szczepień na podstawie własnego prawa wizowego. Obecnie dotyczy to Arabii Saudyjskiej, która wymaga od przybywających potwierdzenie szczepienia przeciwko zakażeniom meningokokowym.

Szczepienia zalecane

W zależności od miejsca docelowego i charakteru wyjazdu, oraz ogólnego stanu zdrowia, należy rozważyć również szczepienie przeciw: błonicytężcowi, poliomyelitisdurowi brzusznemużółtej febrze (tzw. żółtej gorączce)wirusowemu zapaleniu wątroby typu A (WZW A)wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (WZW B)zakażeniom meningokokowym, cholerzewściekliźnie, czy też kleszczowemu zapaleniu mózgu.