Po powrocie z podróży

WSKAZÓWKI DLA TURYSTÓW

PO POWROCIE Z PODRÓŻY

Większość podróżników wraca z wycieczki w pełni zdrowia, a przestrzeganie zasad bezpiecznego podróżowania minimalizuje ryzyko poważnych problemów zdrowotnych. Całkowitej gwarancji uniknięcia zachorowania jednak mieć nie można.


Skontaktuj się z lekarzem po powrocie z podróży i poinformuj go o swoim pobycie w tropiku w następujących sytuacjach:

  • W razie gorączki lub innych objawów chorobowych po powrocie z wycieczki egzotycznej, zwłaszcza z terenów zagrożonych malarią.
  • Jeśli jesteś obciążony chorobami przewlekłymi np. cukrzycą, chorobami serca, układu oddechowego.
  • Jeśli w podróży byłeś narażony na kontakt z poważną chorobą zakaźną.
  • Po spędzeniu długiego czasu (>3 miesięcy) w krajach o dużym ryzyku zdrowotnym. 

Lekarz medycyny podróży w pierwszej kolejności wykluczy choroby zagrażające życiu, takie jak malaria, następnie sprawnie i świadomie zleci dalsze badania i rozpocznie odpowiednie leczenie.

 

Pamiętaj również żeby dokończyć rozpoczęte przed wyjazdem schematy szczepień, aby utrzymać odporność przeciw wybranym chorobom na dłuższy czas.