Pliki do pobrania

Higiena Komunalna (wnioski należy zgłaszać najpóźniej 24 godziny przed planowaną kontrolą):

1. Zlecenie pobór wody (QSC)

2. Zlecenie pobrania wody ze statku (QSC)

3. 2019 Zlecenie – Ship Sanitation Control Exemption Certificate

Epidemiologia:

Higiena Żywności Żywienia:

Stawki opłat