Obowiązkowe testy dla obcokrajowców wjeżdżających do Szwecji

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez przedstawicieli szwedzkiego rządu podczas konferencji prasowej, która odbyła się w dniu 03 lutego 2021 r., obcokrajowcy wjeżdżający do Szwecji będą zobowiązani do okazania negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2. Test nie może być starszy niż 48 godzin. Nowe przepisy wchodzą w życie w sobotę 6 lutego 2021 r.
Wymóg zostaje wprowadzony w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się różnych wariantów wirusa SARS-CoV-2 i dotyczy wszystkich osób, które ukończyły 18. rok życia, bez względu na to, skąd podróżują.

Osoby regularnie dojeżdżające do pracy są zobowiązane do okazania testu nie starszego niż tydzień.

Wymóg okazania negatywnego testu nie obowiązuje:
• Osób, które nie ukończyły 18. roku życia
• Osób zamieszkałych w Szwecji
• Osób wykonujących transport medyczny i w nim uczestniczących lub podlegających takiemu transportowi
• Personelu zajmującego się transportem towarów i innego personelu w branży transportowej
• Osób posiadających pilne powody rodzinne
• Osób potrzebujących ochrony międzynarodowej lub mających inne powody humanitarne
• Osób, które mają zostać poddane w Szwecji operacji lub innym niecierpiącym zwłoki świadczeniom medycznym
• Osób przekraczających granicę i w ramach hodowli reniferów
• Żeglarzy
• Personelu wykonującego obowiązki w ramach międzynarodowej współpracy policyjnej, celnej i służb ratowniczych.

Nie ma jeszcze przepisów precyzujących, jakie rodzaje testu na koronawirusa akceptowane będą przez szwedzkie władze. W najbliższych dniach, powinny pojawić się odpowiednie regulacje i komunikaty prasowe dotyczące tej kwestii.
Dodatkowe informacje publikowane będą w najbliższych dniach na stronach rządowych www.regeringen.se. Wiadomości w tej sprawie uzyskać można również na stronach Ambasady Szwecji w Warszawie www.swedenabroad.se oraz krisinformation.se

Aktualizacja 8.02.2021 r.