HŻŻiPU

Główne zadania Higieny Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku:

  • sprawowanie nadzoru sanitarnego nad środkami spożywczymi, substancjami pomagającymi w przetwarzaniu, materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością przekraczającymi granicę;
  • pobieranie próbek środków spożywczych, substancji pomagających w przetwarzaniu oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością;
  • szczególny nadzór nad towarami objętymi przepisami o specjalnych warunkach importu;
  • nadzór i kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące produkcji, transportu, przechowywania i obrotu żywnością oraz warunków żywienia zbiorowego;
  • nadzór i kontrola w zakresie przestrzegania śledzenia pochodzenia surowców i produktów – traceability;
  • ocena stopnia wdrożenia i skuteczności funkcjonowania zasad GHP i GMP oraz zasad systemu HACCP w nadzorowanych zakładach;
  • prowadzenie postępowania administracyjno-egzekucyjnego w zakresie zagadnień dot. higieny żywności, żywienia oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością;
  • działanie w ramach funkcjonującego Systemu Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach Żywnościowych i Środkach Żywienia Zwierząt (System RASFF).

Podstawowe akty prawne: https://gis.gov.pl/kategoria/zywnosc-i-woda/normy-i-prawo/podstawowe-akty-prawne-normy-i-prawo/

Informacje dotyczące importu i eksportu: https://gis.gov.pl/kategoria/dzialalnosc-gospodarcza/produkcja-i-obrot/import-i-eksport/

Zmiana przepisów dot. importu żywności pochodzenia niezwierzęcego Od dnia 14 grudnia 2019 r. wchodzą w życie nowe przepisy unijne dotyczące importu żywności z państw trzecich. Odnośnik do szczegółowych informacji na stronie gis.gov.pl

Pliki do pobrania w dziale Pliki do pobrania