Epidemiologia

Główne zadania epidemiologii:

  • Stały nadzór nad podmiotami wykonującymi działalność leczniczą na podległym obszarze działania.
  • Dokonywanie bieżącej oceny sytuacji epidemiologicznej.
  • Prowadzanie dochodzeń epidemiologicznych mających na celu ustalenie źródła i dróg szerzenia się zakażenia oraz ich likwidację a tym samym niedopuszczenie do wystąpienia kolejnych zachorowań.
  • Prowadzenie rejestrów podejrzeń i zachorowań na choroby zakaźne podlegające obowiązkowi zgłaszania oraz zatruć pokarmowych.
  • Nadzór nad akcjami specjalnymi w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego.
  • Przekazywanie bieżących informacji podróżującym dotyczących zagrożeń epidemicznych.
  • Poradnictwo w zakresie medycyny podróży oraz szczepień obowiązkowych i zalecanych przed wyjazdem do różnych krajów świata.