DUR BRZUSZNY

DUR BRZUSZNY

Jest ostrą bakteryjną chorobą zakaźną, wywoływaną przez pałeczkę duru brzusznego Salmonella typhi. Do zakażenia dochodzi na drodze pokarmowej, przez spożycie zakażonej żywności lub wody, rzadziej w wyniku bezpośredniego kontaktu z osobą chorą lub nosicielem. Wśród objawów duru brzusznego wymienia się: stopniowe narastanie gorączki, ból głowy, złe samopoczucie, brak apetytu i bezsenność. Obserwuje się również objawy jelitowe np. biegunki i zaparcia. Choroba może mieć różne nasilenie. Bez odpowiednio zastosowanego leczenia, niektórzy pacjenci mogą rozwinąć utrzymującą się gorączkę, bradykardię, hepato- i splenomegalię, objawy brzuszne i czasami zapalenie płuc. W trzecim tygodniu choroby, u nieleczonych osób mogą wystąpić powikłania żołądkowo-jelitowe i mózgowe, co może prowadzić do śmierci nawet w 10-20% przypadkach. Najwyższą śmiertelność obserwuje się u dzieci poniżej 4 lat.

Występowanie – choroba powszechnie występuje w krajach rozwijających się. W Indiach i w okolicznych państwach w Azji Południowej ryzyko zakażenia jest wielokrotnie większe, niż w pozostałych częściach świata. Za szczególnie zagrożone durem brzusznym uważa się także kraje Afryki Północnej i Zachodniej, niektóre wyspy Indonezji oraz część tropikalnej Ameryki Południowej (przede wszystkim Peru).

Wskazówki dla podróżujących

Do zakażenia u podróżnych dochodzi najczęściej przez spożycie zanieczyszczonej żywności i napojów, przy czym częstym źródłem zakażenia w krajach tropikalnych są owoce morza łowione w zbiornikach wodnych zanieczyszczonych ściekami kanalizacyjnymi, jak również surowe owoce, warzywa, mleko oraz produkty mleczne. Zakażeniom sprzyja wysoka temperatura środowiska.

Profilaktyka

Aby skutecznie zabezpieczyć się przed durem brzusznym należy połączyć dwa sposoby profilaktyki: szczepienia przeciw tej chorobie, zabezpieczające podróżnika na 3 lata* oraz ścisłe przestrzeganie zasad higieny, zwłaszcza podczas przygotowywania, jak również spożywania posiłków.

*Szczepienie wymaga konsultacji z lekarzem